Adirondack Mountain Club logo

Adirondack Mountain Club logo, small, green